Alvorlig astma

Hvad er svær astma?

Astma opleves forskelligt og kan variere i symptomer og sværhedsgrad. Mange med mild til moderat astma kan holde symptomerne nede med forebyggende astmamedicin. Læs mere om mild til moderat astma på sundhed.dk.

Svær astma optræder i 5-10 % af alle de astmatilfælde, der klassificeres som alvorlige, og kan være svær at kontrollere. I disse tilfælde kan symptomerne påvirke din hverdag - også selvom du måske allerede får behandling for din astma. Svær astma, der ikke er velkontrolleret, kaldes også ukontrolleret eller vedvarende astma.

Folk med svær astma er måske ikke klar over, at deres astma falder inden for denne, alvorlige kategori - og folk, der har astma i mild til moderat grad, er måske ikke klar over, hvor alvorlig sygdommen kan blive.

Videnskabelige fremskridt kan give nye muligheder for dig, der har svær astma. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi kender symptomerne på astma og reagerer, når vi oplever dem.

Alvorlig astma

Personlig indflydelse

Symptomerne på svær, ukontrolleret astma kan være konstant til stede. Derfor kan svær astma påvirke hverdagen både for dem, der oplever symptomerne og for de pårørende.

Svær astma

Symptomer

Folk, der lever med ukontrolleret, svær astma, oplever symptomer som en del af hverdagen - og det på trods af, at de bruger flere former for astmamedicin. Denne gruppe astmatikere kan også risikere at få livstruende astmaanfald.

Ukontrolleret, svær astma er kendetegnet ved, at du hoster, har en hvæsende vejrtrækning og har svært ved at trække vejret. Søvnen kan være afbrudt, og du bevæger dig kun lidt i løbet af dagen.

Mennesker, der lever med ukontrolleret, svær astma, bruger muligvis anfaldsmedicin for hurtig lindring mere end 2 gange om ugen. I nogle tilfælde kan det være normalt at symptomerne forekommer dagligt.

Svær astma

De samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser af astma undervurderes ofte

Selvom kun 5-10 % af al astma er svær, tegner den sig for 50 % af de samlede sundhedsomkostninger for astma. Astma er forbundet med både direkte omkostninger, som hospitalbesøg og medicin, og indirekte omkostninger, som mistede arbejdsdage og lavere produktivitet. Dertil kommer, at langtidsanvendelse af binyrebarkhormon, som er almindelig ved svær astma, kan forårsage alvorlige bivirkninger, bl.a. grå stær, diabetes og knogleskørhed (osteoporose).

GZDK.AST.20.02.0068 1. april 2020