Der findes flere typer astma, der kan opstå af flere forskellige årsager

Omfanget af astmaanfald og symptomer varierer fra person til person.

Har du svær astma, er der gode nyheder: De nyeste videnskabelige fremskridt inden for astmaforskning har identificeret nogle af årsagerne til svær astma. Man har fået en større forståelse for betændelsestilstandene i luftvejene som med en fælles betegnelse kaldes for Type 2- inflammation. Denne nye viden vil muligvis åbne op for nye behandlingsmuligheder.

VIDSTE DU?

50-70%

af voksne, der lever med astma, er påvirket af Type 2-inflammation 

Læs om Type 2-inflammation

Hvilke astmatyper er der?

Type 2-inflammation er drivkraften bag astma hos mere end 50-70 % af alle, der har astma.

Astmatikere med Type 2-inflammation har generelt en højere risiko for astmaanfald, men reagerer godt på behandling med binyrebarkhormon. Astma med Type 2-inflammation:

Allergisk astma starter ofte i barndommen og er forbundet med en fortid og/eller familiehistorie med allergisk sygdom, fx atopisk eksem, høfeber eller føde- eller allergi overfor medicin, som f.eks penicillin. Dette er kendt som 'den atopiske march'.

Eosinofile astma er kendetegnet ved et forhøjet niveau af den type hvide blodlegemer, der hedder eosinofile granulocytter, deraf navnet.

Sent udviklet astma starter først i voksenalderen. Som regel er denne astmatype ikke allergisk betinget, men man kan opleve irritation i næsen og/eller udvikle næsepolypper. Erhvervsmæssig astma (dvs. astma, der udvikler sig pga. noget, du er blevet udsat for på arbejdspladsen) bør udelukkes hos astmatikere, der oplever sent udviklet astma.

Astma med vedvarende luftvejsbegrænsning kan opstå hos folk med langvarig astma. De udvikler kroniske ændringer i luftvejene, så vejrtrækningen bliver besværet. Denne type astma har nogle af de samme symptomer som ved KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).

GZDK.AST.20.02.0068 1. april 2020