"Ja, det er hårdt at tage trapperne, fordi jeg har astma. Men det er normalt, ikke?"

Hvad kan stå i vejen for bedre astmakontrol?

Flere ting kan stå i vejen for god kontrol af din astma. Du kan selv være med til at få bedre kontrol over din astma.

PATIENT-LÆGE
DIALOG

Astmapatienter og læger kan have forskellige opfattelser af, hvad man forstår ved velkontrolleret astma. I en undersøgelse havde næsten 20% af patienterne slet ikke drøftet deres symptomer med en læge.

NATIONALE
BEHANDLINGS-
VEJLEDNINGER

Der er få nationale behandlingsvejledninger, som fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til at bremse udviklingen af astma- fra sygdomsforståelse til viden om miljømæssige risikofaktorer til valg af rette behandling.

OVERSETE
SYMPTOMER

Det er let at overse, hvor alvorlig din astma i virkeligheden er. I en undersøgelse fortalte op til 50% af astmapatietnerne, at deres astma var velkontrolleret til trods for, at de stadigvæk oplevede alvorlige symptomer.

BEHANDLINGSMETODER

Mange astmatikere er afhængige af medicin til hurtig lindring af deres astmasymptomer. Men denne form for medicin behandler ikke i tilstrækkeligt omfang årsagen til astmasymptomerne. I en undersøgelse havde 23% af de adspurgte, som brugte lindringsmedicin, haft brug for akut astmabehandling i det forløbne år. Og næsten 70% havde stadig ukontrollerede symptomer.

ADGANG TIL
SPECIALIST

Specialister i astma (allergi- og lungespecialister) er som regel vel opdaterede på den nyeste videnskab og behandling. Alligevel har 48% af alle astmatikere aldrig besøgt en specialist.

Astmapatienter og læger kan have forskellige opfattelser af, hvad man forstår ved velkontrolleret astma. I en undersøgelse havde næsten 20% af patienterne slet ikke drøftet deres symptomer med en læge.

Der er få nationale behandlingsvejledninger, som fokuserer på en helhedsorienteret tilgang til at bremse udviklingen af astma- fra sygdomsforståelse til viden om miljømæssige risikofaktorer til valg af rette behandling.

Det er let at overse, hvor alvorlig din astma i virkeligheden er. I en undersøgelse fortalte op til 50% af astmapatietnerne, at deres astma var velkontrolleret til trods for, at de stadigvæk oplevede alvorlige symptomer.

Mange astmatikere er afhængige af medicin til hurtig lindring af deres astmasymptomer. Men denne form for medicin behandler ikke i tilstrækkeligt omfang årsagen til astmasymptomerne. I en undersøgelse havde 23% af de adspurgte, som brugte lindringsmedicin, haft brug for akut astmabehandling i det forløbne år. Og næsten 70% havde stadig ukontrollerede symptomer.

Specialister i astma (allergi- og lungespecialister) er som regel vel opdaterede på den nyeste videnskab og behandling. Alligevel har 48% af alle astmatikere aldrig besøgt en specialist.

Bliv informeret om barriererne for bedre astmakontrol her. Læs videre for at lære mere om svær astma - en form for astma, der kan være særlig vanskelig at kontrollere.

Svær astma

Astma i svær grad bliver ofte overset. Tiden er kommet for at skabe mere opmærksomhed på sygdommen og dens konsekvenser.

Kender du din astmatype?

Ikke alle astmatyper er ens. Folk med astma oplever symptomer og anfald i forskellig grad.

GZDK.AST.20.02.0068 1. april 2020