Har atopisk eksem negativ indvirkning på dit liv?

Mange mennesker med atopisk eksem oplever, at eksemet har en negativ indvirkning på deres liv både privat og professionelt. Det kløende eksem kan bl.a., give søvnproblemer, lavt selvværd og hos nogle endda symptomer på depression. Det er derfor vigtigt, at du er velbehandlet – det vil sige, at du sammen med din læge har fundet frem til netop den behandling, der fungerer for dig. 

Test dig selv – hvor svært er dit eksem?

Har du fået diagnosen atopisk eksem af en læge? Så kan du teste, hvor alvorligt dit eksem er.

I Danmark findes der tre forskellige lægefaglige instanser, der kan hjælpe dig med dit eksem:

  • Den praktiserende læge,
  • Den praktiserende dermatolog 
  • Specialisterne på landets seks specialiserede dermatologiske hospitalsafdelinger - Bispebjerg, Gentofte, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg

Mildt, moderat eller svært eksem

Eksem kan inddeles i tre kategorier: mildt, moderat og svært eksem.
Disse tre kategorier dækker over, hvor hårdt du er ramt af sygdommen og har betydning for, hvilken form for hjælp du kan få hos de tre behandlingsinstanser.

Den praktiserende læge (til dig med mildt eksem)

Det er ofte den praktiserende læge, der stiller diagnosen og hjælper patienter med en mild grad af eksem. Mennesker med mildt eksem vil ofte kunne holde symptomerne i ro ved brug af fugtighedscremer eller milde steroidcremer. 

Fugtighedscreme virker også forebyggende og medvirker til, at huden ikke så let tørrer ud og revner, men det virker kun tilstrækkeligt, hvis det bliver brugt konsekvent. Derfor er det vigtigt, at du husker at smøre dig med fugtighedscreme hver dag, flere gange dagligt. 

Hvis din sygdom og dine symptomer ikke kan holdes i ro med de cremer du får hos den praktiserende læge, skal du bede om en henvisning til en praktiserende dermatolog (hudlæge).

Den praktiserende dermatolog (til dig med moderat til svært eksem)

Moderat til svært eksem behandles hos den praktiserende dermatolog/hudlæge. De praktiserende dermatologer har mulighed for at behandle med forskellige former for cremer, lys og/eller tabletter (systemisk behandling). Steroidcremer findes i forskellige styrker, og hvilke, du skal bruge, afhænger af lokalisationen samt sværhedsgraden af dit eksem. 

Det er en god idé at opstille konkrete behandlingsmål med en afgrænset tidshorisont i samarbejde med den praktiserende dermatolog. Det er også vigtigt, at du fortæller, hvilke symptomer der er mest generende for dig, samt hvordan dit eksem påvirker dit psykiske velbefindende og om dit eksem eksempelvis forhindrer dig i at se dine venner, tage din uddannelse eller giver dig forhindringer i dit arbejdsliv. 

Hvis din sygdom og symptomer ikke bliver bragt i ro inden for den opstillede tidshorisont, bør du få en henvisning til specialistbehandling på en af landets seks dermatologiske hospitalsafdelinger.

Specialistbehandling på hospital (til dig med moderat til svært eksem)

I Danmark er der seks højt specialiserede dermatologiske hospitalsafdelinger (Bispebjerg, Gentofte, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg). Her har specialisterne adgang til forskellige systemiske behandlinger, som bliver tilbudt patienter med moderat til svært eksem, hvor andre behandlingsformer ikke virker tilstrækkeligt.

Du er ikke alene

Op mod 20% af danske børn lever med atopisk eksem, og 5% er fortsat ramt som voksne. Nogle studier viser endda, at helt op mod 14% af den voksne befolkning lever med udslæt, kløe og smerter fra huden. 

Blandt de hårdest ramte ses en øget forekomst af depression, angst og selvmordstanker. Derfor er det vigtigt at få hjælp til at håndtere sygdommen.

Fem råd der kan hjælpe dig:

  1. Hvis du er generet af dit eksem , bør du kontakte din læge/dermatolog og få din sygdom vurderet. Du kan starte med at teste din sværhedsgrad på atopisktalt.dk. Her finder du et link til testen.
  2. Fortæl din læge/dermatolog om alle dine symptomer – også eventuelle psykiske udfordringer ift. dit eksem.
  3. Klarlæg, hvad du gerne vil opnå med din behandling, og lav en behandlingsplan i samarbejde med din læge.
  4. Anvend dine cremer/medicin som anvist – din læge kan kun hjælpe dig, hvis I samarbejder som aftalt.
  5. Bliv henvist til en af de seks dermatologiske hospitalsafdelinger (Bispebjerg, Gentofte, Roskilde, Odense, Århus, Aalborg), hvis du og din læge/praktiserende dermatolog ikke kan få sygdommen i ro.