Hvad er atopiske sygdomme?

Ordet "atopi" beskriver en arvelig tilbøjelighed til at udvikle antistoffer mod ellers helt normale partikler i luften og maden – ikke mindst støv, pollen og fødevarer. Antistofferne (kaldet IgE-antistoffer) øger risikoen for, at du udvikler allergiske sygdomme som fødevareallergi, høfeber, astma og atopisk eksem (atopisk dermatitis).

Når du er atopiker, reagerer din krop lettere på stoffer (allergener) i miljøet – især dem, du indånder eller optager gennem maden. Har du en atopisk sygdom, har du større risiko for også at udvikle andre atopiske sygdomme. Fx er det almindeligt have både atopisk eksem og astma.

Hvordan udvikler atopiske sygdomme sig?

Udviklingen fra atopisk eksem over fødevareallergi til astma / høfeber kaldes også for ’den atopiske march’.

Atopisk eksem (atopisk dermatitis)

Atopisk eksem kaldes også for atopisk dermatitis. Eksemet skyldes en betændelsestilstand i huden, der giver tør hud med rødt, kløende udslæt. 

Typiske symptomer på atopisk eksem er: 

 • Tør og skællende hud
 • Røde plamager på huden
 • Kløende hud

Oftest får du eksem for første gang som spædbarn og har større eller mindre problemer med eksem gennem barndommen. De fleste vokser fra eksemet som børn, men nogle fortsætter med at have eksem og andre atopiske sygdomme gennem livet: 

 • 30 % af børn med atopisk eksem udvikler fødevareallergi 
 • De børn, der har moderat til svært atopisk eksem, har 50 % øget risiko for at udvikle astma og 75 % øget risiko for at udvikle høfeber
 • Hver 4. fortsætter med at have problemer med atopisk eksem som voksne

Fødevareallergi

Når du har fødevareallergi, reagerer du allergisk over for noget, du spiser eller drikker. Hvordan og hvor meget du reagerer, varierer. I værste tilfælde kan du få en så stærk allergisk reaktion (anafylaksi), at den kan være livstruende, hvis ikke den behandles med det samme.

Typiske symptomer på fødevareallergi er:

 • Udslæt på huden
 • Irritation i munden
 • Hævede læber og mund
 • Opkast
 • Mavesmerter

Mere end 170 fødevarer kan aktivere fødevareallergi. De mest almindelige er komælk, æg, nødder og skaldyr. 

Fødevareallergi udvikler sig oftest i takt med, at fødevarerne introduceres. Små børn reagerer på mælk, dernæst æg. Når de bliver større, udvikler de allergi over for hvede og frugt. Og som voksne kan de reagere på nødder og skaldyr. Halvdelen af de børn, der har fødevareallergi, har også atopisk eksem, 40 % har astma, og omkring 30 % har høfeber.

De fleste fødevareallergier, som udvikler sig hos børn, forsvinder med tiden – især allergier for mælk, æg og hvede. Allergier, der opstår senere i livet, er derimod ofte kroniske. Har du som voksen én gang haft en allergisk reaktion over for fx nødder, vil du sandsynligvis reagere allergisk over for nødder resten af dit liv.

Som voksen kan du udvikle krydsallergier. En krydsallergi betyder, at din krop reagerer på stoffer, der ligner de stoffer, du er allergisk overfor – de kommer bare fra et andet sted. Fx kan du, hvis du har birkepollen, også være overfølsom over for æbler, nødder og stenfrugter.

Allergisk/atopisk astma

Når du har allergisk astma (eller atopisk astma) reagerer dit immunsystem på et stof, der egentligt ikke er farligt – fx pollen, støvmider eller dyrehår. Som reaktion danner kroppen antistoffer (kaldet IgE-antistoffer), der besværliggør din vejrtrækning. 

Typiske symptomer på astma er: 

 • Du hoster mere end normalt
 • Du har svært ved at trække vejret ordentligt
 • Din vejrtrækning kan være hvæsende

Det kan være svært at diagnosticere astma hos små børn under 3 år. Mange børn kan have betændelse i luftvejene og derfor hoste og hvæse – uden at det nødvendigvis betyder, at de har astma. Det er også vanskeligt at måle lungefunktionen hos små børn. Især to ting kan indikere, om barnet vil udvikle astma: 

 1. Arv: Andre i familien har atopiske sygdomme
 2. Andre allergier: Barnet har eksem eller er allergisk over for pollen eller mad

Folk med astma har ofte andre atopiske sygdomme: 40% af børn, der har astma, har også eksem (atopiske dermatitis). Og 80 % af alle astmatikere har også høfeber – mod 30 % af dem, der ikke har allergisk/atopisk astma.

Høfeber

Høfeber er en betændelsestilstand i luftvejene. Den medicinske betegnelse for høfeber er allergisk rhinitis.

Typiske symptomer på høfeber er: 

 • Løbende eller tilstoppet næse 
 • Kløende øjne 
 • Overdrevet nysen

Symptomerne opstår, fordi du har udviklet en overfølsomhed over for enten pollen (sæsonbetinget rhinitis) eller støvmider og dyrepels (helårs rhinitis). De fleste med høfeber har kun sæsonbetonede problemer, men nogle har problemer hele året. Høfeber er mest almindeligt hos folk mellem 20 og 40 år.

Hvad er årsagen til, at nogle udvikler atopiske sygdomme?

Der er flere årsager til, at nogle mennesker udvikler en eller flere atopiske sygdomme. Årsagen kan både skyldes gener/arv og miljø. Nogle af de mest almindelige årsager til atopiske sygdomme er genmutation i huden (filaggrinmutation), et overaktivt immunsystem eller miljøpåvirkninger herunder overdreven hygiejne.

Genmutation

Nogle mennesker med atopisk eksem har en mutation i et gen, der påvirker hudens barriere. Genet producerer proteinet filaggrin, som hjælper huden med at holde sig blød og fugtig. Hvis du har en mutation i det gen, der producerer filaggrin, har huden sværere ved at bevare fugten. Samtidig frigiver huden stoffer, som kan påvirke immunsystemet. Det mærker du ved, at huden klør og er irriteret. 

Filaggrin-mutation menes at være en af de vigtigste årsager til atopiske sygdomme. Mere end halvdelen af alle, der har moderat til svær atopisk eksem, har nemlig en filaggrin-mutation. Folk, der har atopisk eksem og filaggrin-mutation, har også øget risiko for at få astma og høfeber.

En undersøgelse viser, at små børn med filaggrin-mutation har større risiko for at reagere overfølsomt over for visse fødevarer – uden at de nødvendigvis er allergikere. Det indikerer, at den svækkede hudbarriere kan påvirke din følsomhed over for fødevarer. 

Nogle mener, at en effektiv behandling af atopisk eksem i en tidlig alder kan reducere risikoen for udvikling af andre atopiske sygdomme senere i livet.

Fejlreaktion i immunsystemet

Udover filaggrin-proteinet i huden, er der flere dele i immunsystemet, der kan være medvirkende årsag til udviklingen af atopisk eksem. Vi ved endnu ikke med sikkerhed, hvordan mekanismerne virker, men vi ved, at to såkaldte interleukiner i immunsystemet er involveret i udviklingen af atopisk eksem – Interleukin-4 (IL-4) og Iinterleukin-13 (IL-13) hedder de. 

Interleukiner er en gruppe af neurotransmittere, der er en del af vores forsvar mod sygdom og betændelse. Hos folk med atopisk eksem er niveauerne af IL-4 og IL-13 over det normale. Når hudbarrieren er svækket (som den fx er, hvis du har en genmutation), bliver det lettere for allergener og bakterier at trænge ind i huden. Så snart partiklerne er trængt ind i huden, begynder en betændelsesproces i huden. Immuncellerne frigør interleukiner, der får din hud til at klø og blusse op med eksem. Irritationen og betændelsestilstanden i huden kan være vedvarende eller tilbagevendende. Og det hjælper ikke at klø sig. Tværtimod. Jo mere, du klør, jo værre bliver det. Kløen forstærker nemlig betændelsesprocessen i huden, og det kan ende i en ond cirkel.

Overdreven hygiejne

Mange mener, at nutidens overdrevne hygiejne kan være medskyldig i, at stadig flere udvikler atopiske sygdomme. Professor David Strachan var den første til at præsentere tesen tilbage i 1989. Han påstod, at menneskets overdrevne hygiejne og lille eksponering over for infektioner (i den vestlige verden) var årsagen til, at flere udviklede atopiske sygdomme. Hans teori var baseret på det faktum, at yngre søskende ikke blev ramt så ofte af atopiske sygdomme som deres ældre søskende, der var mere beskyttede mod infektioner. 

Atopisk eksem hos voksne

Atopisk eksem hos voksne kan påvirke livet både fysisk og psykisk og kan have konsekvenser for hverdagen, samlivet og arbejdslivet.