Mange mennesker lever med symptomerne på næsepolypper, også kendt som kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP). Mange som lever med denne sygdom tænker, "sådan er det bare", og har accepteret.

Mange har levet med denne tilstand i årevis. For denne gruppe mennesker er det vigtigt at vide, at der, som løfter behandlingsfeltet og styrker behandlernes muligheder for at hjælpe dig t il at opnå sygdomskontrol. Hvis dine symptomer generer og forstyrrer din dagligdag og dermed påvirker din livskvalitet og dine muligheder for at tage en uddannelse, passe et arbejde, se venner og dyrke dine fritidsinteresser, så bør du tale med din læge, eller få en henvisning til en specialist, som kan hjælpe dig.

Hvor meget påvirker næsepolypper dit liv?

MAT-DK-2200632 (V1.0) 17. april 2023

Vidste du det?

80%

af personer med næsepolypper har Type 2-inflammation.

Personer med næsepolypper kan også have astma. Dette er forårsaget af en specifik type betændelse, som hedder; Type 2-inflammation.