Denne side beskriver de vilkår og betingelser, der regulerer brugen af dette websted (herefter betegnet ”webstedet”).

Hvis du ønsker at bruge webstedet, bedes du læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt.

Da disse vilkår og betingelser kan ændres til enhver tid uden forudgående varsel, råder vi dig til at gennemgå dem regelmæssigt. 

I) Juridiske erklæringer 

Immateriel ejendom

Webstedet tilhører og drives af Sanofi A/S (herefter betegnet ”Sanofi”), der tilhører SANOFI-KONCERNEN. Layoutet og hver af komponenterne, herunder – men ikke begrænset til – varemærker, logoer og domænenavne, der vises på webstedet www.atopisktalt.dk, er beskyttet af gældende love om immateriel ejendom, og tilhører Sanofi eller dets associerede selskaber, eller deres anvendelse er underlagt tilladelse fra tredjepart Sanofi A/S.

Ingen af webstedets komponenter må kopieres, gengives, ændres, redigeres, downloades, denatureres, overføres eller distribueres på nogen som helst måde via noget som helst medie, hverken helt eller delvist, uden Sanofis forudgående, skriftlige samtykke, undtagen udelukkende til brug ifm. pressemæssige krav, der er betinget af overholdelse af immaterielle ejendomsrettigheder, samt alle andre angivne ejendomsrettigheder. Kun kopiering til privat brug er autoriseret til din egen, personlige, private, ikke-kommercielle brug på din personlige computer. 

Den følgende erklæring skal vises på enhver autoriseret kopi af hele eller en del af indholdet af webstedet: 

”OPHAVSRET 2019-2024 – ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDT” Sanofi A/S

Enhver autoriseret brug af elementer, der udgør dele af eller som vises på webstedet, må ikke denatureres, ændres eller modificeres på nogen som helst måde. Sanofi eller dets associerede selskaber forbeholder sig ret til at anlægge sag ifm. enhver overtrædelse af dets immaterielle ejendomsrettigheder. 

Oplysningernes karakter 

Webstedet er dedikeret til patienter og offentligheden.

Generelt tilvejebringer webstedet oplysninger om atopiske sygdomme.

Oplysninger, især finansielle oplysninger, der offentliggøres på webstedet, skal ikke betragtes som en opfordring til at investere. De bør ikke under nogen omstændigheder fortolkes som prospektering eller som et offentligt tilbud, og de udgør heller ikke et tilbud om at abonnere på, købe eller bytte aktier eller andre værdipapirer i Sanofi og/eller dets associerede selskaber. Sanofi vil gerne gøre dig opmærksom på, at finansielle oplysninger, der slås op på webstedet, opdateres regelmæssigt (hvis der tilvejebringes finansielle oplysninger online). 

Webstedet kan vise meninger fremsat af eksperter, der konsulteres om et bestemt emne, ifm. webstedets indhold eller uddrag fra nyhedsartikler. Alle sådanne oplysninger repræsenterer udelukkende meningerne fremsat af den konsulterede ekspert eller i artiklen, og udgør ikke nødvendigvis Sanofi eller SANOFI-KONCERNENS meninger. Sådanne eventuelle eksperter er ikke ansat hos SANOFI-KONCERNEN, og de modtager ikke honorarer som modydelse for, at Sanofi gør brug af deres meninger. Sanofi er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af alle sådanne oplysninger og meninger. 

Webstedet kan også indeholde oplysninger om sundhed, fysisk form, medicinalområdet og medicinske behandlinger til human brug. Sådanne oplysninger offentliggøres kun på webstedet til oplysningsmæssige formål og erstatter ikke rådgivning fra din læge eller farmaceut. Oplysningerne bør ikke under nogen omstændigheder bruges til diagnosticering af en sygdom eller fysisk lidelse, eller til at ordinere eller tage de lægemidler, der vises på webstedet. Via webstedet kan du indberette sundhedsbekymringer, bivirkninger eller produkttekniske klager, eller stille tekniske eller medicinske spørgsmål om Sanofis produkter. I alle sådanne tilfælde bør du dog henvende dig til din læge eller farmaceut. 

Links til andre websteder 

Sanofi eller SANOFI-KONCERNEN påtager sig ikke erstatningsansvar for tredjepartswebsteder, der kan tilgås via webstedet. Det er ikke muligt for Sanofi at kontrollere indholdet på sådanne tredjepartswebsteder, der således er helt uafhængige af Sanofi. Derudover betyder et link mellem webstedet og et tredjepartswebsted ikke under nogen omstændigheder, at Sanofi godkender indholdet på det pågældende websted på nogen måde, og især ikke den eventuelle brug af et sådant indhold. 

Endvidere er du ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler for at forebygge eventuel infektion fra webstedet, især af én eller flere computervirusser.

Eksterne websteder kan indeholde hyperlinks til webstedet. Alle sådanne links bør ikke oprettes uden Sanofis udtrykkelige, forudgående samtykke. Under ingen omstændigheder er Sanofi på nogen måde erstatningsansvarlig for den manglende tilgængelighed af sådanne websteder, og Sanofi undersøger, kontrollerer eller godkender dem ikke og er ikke ansvarlig for indhold, annoncering, produkter eller andre komponenter, der er tilgængelige på eller via de pågældende websteder. 

Ansvarsbegrænsninger

Sanofi bestræber sig efter bedste evne på at sikre, at de oplysninger, der offentliggøres på webstedet, er nøjagtige og aktuelle. Sanofi forbeholder sig ret til at berigtige indhold til enhver tid uden forudgående varsel. Dog kan Sanofi ikke garantere, at oplysningerne, der er tilgængelige på webstedet er nøjagtige, korrekte, aktuelle eller fuldstændige.

Som følge deraf, og med undtagelse af ejendomsskade opstået som følge af grov eller forsætlig uagtsomhed af Sanofi, fraskriver sidstnævnte sig ethvert erstatningsansvar: 

  • for enhver unøjagtighed, fejl eller mangel i oplysningerne, der er tilgængelige på webstedet, 
  • for enhver skade, der er opstået som følge af svigagtig indtrængen af en tredjepart, der har forårsaget en ændring af oplysningerne eller genstandene, der er gjort tilgængelige på webstedet, 
  • og mere generelt, for enhver ejendomsskade eller følgemæssigt tab, uanset årsag, af enhver oprindelse, karakter eller med enhver konsekvens af nogen art, selv hvis Sanofi er blevet advaret om muligheden for sådanne skader eller tab, forårsaget af (i) enhver adgang til webstedet, eller fordi det var umuligt at få adgang til det, (ii) brugen af webstedet, herunder eventuelle skader eller virusser, der kan inficere din computer eller enhver anden ejendom, og/eller (iii) tiltro til eventuelle oplysninger, der kommer direkte eller indirekte fra webstedet. 

Webstedet eller ethvert andet websteds komponenter leveres ”som de er” uden nogen garanti af nogen art, hverken underforstået eller udtrykkelig. Sanofi yder ikke nogen underforstået eller udtrykkelig garanti, der er relativ, uden begrænsning, ift. deres markedsværdi eller egnethed til et bestemt formål.

Webstedets tilgængelighed

Du anerkender, (i) at det er teknisk umuligt at tilvejebringe webstedet uden fejl, og at Sanofi ikke kan forpligte sig til at gøre dette, (ii) at fejl kan medføre, at webstedet er midlertidigt utilgængeligt, og at (iii) driften af webstedet kan blive påvirket af begivenheder og/eller anliggender uden for Sanofis kontrol, såsom tilgængelighed af overførsels- og kommunikationsmidler mellem dig og Sanofi samt mellem Sanofi og andre netværker. 

Sanofi og/eller dets leverandører kan til enhver tid ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, hele eller dele af webstedet mhp. vedligeholdelse og/eller forbedringer og/eller ændringer af webstedet. Sanofi er ikke ansvarlig for eventuel ændring, suspension eller afbrydelse af webstedet.

Oplysninger om produkter

Oplysninger, der er medtaget og offentliggjort på webstedet kan omfatte direkte eller indirekte henvisninger til SANOFI-KONCERNENS produkter, programmer og tjenester, der ikke er annonceret eller tilgængelige i visse lande eller regioner, eller som kan leveres under et andet navn og være underlagt forordninger og brugsvilkår, der varierer fra land til land. Sådanne henvisninger betyder ikke, at SANOFI-KONCERNEN har til hensigt at sælge de pågældende produkter, programmer eller tjenester i dit land. Henvend dig til Sanofi eller din Sanofi-salgspartner for oplysninger om hvilke produkter, programmer og tjenester, der er tilgængelige for dig.

Lovmæssige bestemmelser

Webstedet og dets indhold reguleres af lovene i, og eventuelle tvister forbundet dermed er underlagt kompetencen tilhørende domstolene i Danmark.

II) Specifikke vilkår og betingelser

Webstedets udgiver:

Sanofi A/S, et selskab registreret i henhold til lovgivningen i Danmark med registreringsnummer 19064301 med hovedsæde på adressen Lyngbyvej 2, DK-2100, København, Danmark.   

Hovedansvarlig for publikation:
Rasmus Villemoes, Managing Director, Tel.: +45 45 16 70 00

Webstedshosting

Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Kreditering

  • Registrer varemærke
    Brugen af visse tredjepartsvaremærker på webstedet indebærer ikke, at deres respektive ejere godkender indholdet på webstedet. Disse tredjeparter er og forbliver fuldstændig uafhængige af Sanofi og SANOFI-KONCERNEN.
  • Video-/fotokreditering: 
    Disse oplysninger tilvejebringes for dig af Sanofi efter anmodning.

GZDK.DUP.18.11.0199 // Opdateret nov 2023