Mange med næsepolypper har også astma

Næsten hver anden med næsepolypper har også astma (44 %). For dem med svære næsepolypper gælder det for to ud af tre (65 %).
Mange ved det bare ikke. Men det er vigtigt at vide, for de to sygdomme kan påvirke hinanden – både i den gode og dårlige retning. For har du kontrol over næsepolypperne, vil du som regel have bedre kontrol over astmaen, end hvis næsepolypperne driller.

Hvordan finder du ud af, om du også har astma?

Hvis du er generet af næsepolypper, bør du blive tjekket for astma. Også selvom du ikke oplever astmasymptomer. Din øre-næse-halslæge vil som regel kunne undersøge dig. Viser det sig, at du har begge sygdomme, kan I sammen lægge en behandlingsplan, der tager højde for dette.

Kender du de typiske symptomer på astma?

Hvorfor hænger astma og næsepolypper sammen?

 

                     

 

Både næsepolypper og astma skyldes i de fleste tilfælde en betændelsestilstand inde i kroppen, kaldet for type 2-inflammation. Denne inflammation kan bevæge sig rundt i kroppen og forårsage en række inflammatoriske sygdomme, bl.a. næsepolypper og astma, men også atopisk eksem og nogle allergier. 80 % af de mennesker, der lever med næsepolypper, har type 2-inflammation. Behandling kan holde inflammationen nede.


 

Hvordan påvirker næsepolypper astma?

Næsen er starten på vores luftveje, der løber hele vejen fra næsen og dybt ned i lungerne. Når du har næsepolypper, har du typisk meget snot i næsen. Noget af det løber ned i lungerne og kan påvirke dem i en grad, så det sætter gang i astmasymptomer.                                                                                   

                              

Få eksperternes råd