Du kan få kontrol over atopisk eksem

Atopisk eksem er en kronisk hudsygdom, som rammer både børn og voksne. Eksemet går ikke over af sig selv. Faktisk kan det blive værre og værre, hvis det ikke behandles korrekt og tilstrækkeligt. Heldigvis kan du i dag med den rette behandling leve et liv med kontrol over eksemet og kun sjældent opleve ubehag – også selvom du måske er meget påvirket af eksem.

Er du i tvivl om, du har kontrol over dit eksem? Tag testen og få svaret

Du er ikke alene

Op mod 20 % af danske børn lever med atopisk eksem. Det svarer til hvert femte barn. Mange vokser fra eksemet, når de bliver ældre – men kan stadig have problemer med tør og følsom hud som voksne. Omkring 5 % kæmper fortsat med eksem som voksne. Nogle studier viser endda, at helt op mod 14 % af den voksne befolkning lever med udslæt, kløe og smerter fra huden i et eller andet omfang.

Hvad er atopisk eksem?

Atopisk eksem en inflammatorisk hudsygdom, som regel kronisk. Nogle gange kalder man det også for børneeksem, men atopisk eksem rammer ikke kun børn. Eksemet kommer til udtryk som tør hud med kløende udslæt/eksem. Det smitter ikke. Få lægens uddybning i filmen, hvor du også får svaret på, hvorfor der ofte er flere i samme familie, der kæmper med eksemet.

 

 

Hvad er forskellen på mildt, moderat og svært eksem?

Atopisk eksem kan se forskelligt ud fra person til person. Hvor generende, eksemet er, afhænger af, om du har en mild, moderat eller svær grad af eksem:

  • Mildt eksem: Tør og kløende hud, rødme og mindre udslæt. Undersøgelser viser, at op mod 70 % af de eksemramte i Danmark har mildt eksem.
  • Moderat til svært eksem: Alvorlig og vedvarende kløe, generende udslæt med skorpedannelse, revnet hud og sår på store dele af kroppen. Op mod 30% af eksemramte i Danmark har moderat til svært eksem.

Har du eksem i mild grad, kan du ofte holde eksemet i ro med de behandlinger, du kan få hos din egen læge. Har du derimod eksem i moderat til svær grad, vil du muligvis have behov for at få hjælp fra en privatpraktiserende hudlæge, eller en hudspecialist på en hudafdeling på hospitalet. Her har de adgang til andre behandlinger, end din læge har til rådighed.

Hvad er årsagen til atopisk eksem?

Man kender ikke den præcise årsag til atopisk eksem. Men vi ved, at en kombination af flere ting kan påvirke udviklingen af eksem:

  • Type 2-inflammation
  • Arv 
  • Miljø
  • Overaktivt immunforsvar
  • Mangel på proteinet filaggrin

Type 2-inflammation
Den underliggende årsag til atopisk eksem er en slags betændelsestilstand inde i kroppen, kaldet for type 2-inflammation. Type 2-inflammation er den underliggende årsag til en række atopiske sygdomme, blandt andet astma, allergi og hudsygdommen prurigo nodularis (kaldet PN). Det er grunden til, at mange med eksem også har en eller flere af de andre lidelser.

Arv
Atopisk eksem er arveligt. Hvis den ene af forældrene har atopisk eksem, har barnet 30 % større risiko for at få eksem i forhold til baggrundsbefolkningen. Hvis begge forældre har atopisk eksem, er risikoen øget med 70 %. Risikoen for at udvikle eksem stiger også, hvis andre i familien har en af de sygdomme, der kan hænge sammen med eksem.

Miljø
Mange mener, at nutidens overdrevne hygiejne kan være medvirkende til, at stadig flere udvikler atopiske sygdomme som atopisk eksem. For eksempel har ældre søskende oftere eksem end yngre søskende, der er blevet udsat for flere bakterier.

Overaktivt immunforsvar
Huden er vores naturlige barriere, der beskytter os mod, at fremmede stoffer trænger ind i kroppen. Når du lider af atopisk eksem, er din hudbarriere svækket. Derfor reagerer du i højere grad mod allergiske stoffer (allergener) og andre miljøfaktorer, end folk uden eksem.

Når hudbarrieren er svækket, trænger allergener og bakterier lettere ind i kroppen. Den beskadigede hud og eventuelle partikler, der er trængt igennem hudens barriere, advarer kroppens immunsystem, der reagerer ved at skabe en betændelsestilstand i huden (inflammation). Betændelsestilstanden svækker hudens barriere yderligere. Du bør derfor ikke klø i eksemet, ej heller barbere dig på de steder, hvor du har eksem. Du kan let komme til at starte en ond cirkel, hvor du forværrer eksemet.

Filaggrin-mangel
Nogle mennesker med atopisk eksem har en mutation i et gen, der har betydning for hudens barriere. Genet producerer proteinet filaggrin, som hjælper huden med at holde sig blød og fugtig. Dem, der har et defekt filaggrin-protein, har derfor generelt tør hud og derfor større risiko for at udvikle eksem.

Mød andre med eksem hos patientforeningen

Atopisk Eksem Forening kan hjælpe dig med mere information om livet med atopisk eksem. Du kan også møde andre, der lever med eksem og høre, hvordan de har fået kontrol over eksemet.

Seneste nyt