Kost, eksem og kravet om evidens

Author: Uffe Nygaard, MD. PhD | Date: 14 juni 2023

Et barn, der står over for et vejvalg

Et emne, der fylder

Jeg har mødt og talt med mindst 1000 eksemramte mennesker i mit arbejdsliv. Ofte foregår første konsultation sammen med forældre eller pårørende. Og kost, diæter, tilskud eller restriktioner fylder noget i næsten alle disse samtaler. Jeg har mødt det meste og hørt om næsten alt igennem årene.

De tusind interventioner

Vi mennesker søger svar og løsninger, når vi støder på problemer – og det har reddet os mange gange som art! Uheldigvis er diskussionen omkring fødeindtag, kosttilskud og diverse diæter ift. atopisk eksem forurenet af et massivt antal videnskabelige studier af bemærkelsesværdigt ringe kvalitet. Der er ellers mange om buddet, når vores dårligdomme skal udbedres med en simpel løsning.

Pære med stjernekaster

Spis efter din blodtype! Brug vitamin-terapi! Spis anti-inflammatorisk kost! Undgå mælk/gluten/sukker/kød/natskyggeplanter/korn/E-numre/etc.! Prøv Low Carb – High Fat! D-vitamin helbreder, C-vitamin helbreder, højt indtag af selen og zink helbreder, raffineret sukker er djævlen – Manuka honning er bedre, farvestrålende vingummi og kunstige sødestoffer er eksemmæssigt selvmord, probiotika redder os alle og meget MEGET mere.

 

Der er bare ét problem. De ovenstående bud er alle undersøgt i minimum ét videnskabeligt studie. Enten ved tilføjelse (eks. C-vitamin) eller fjernelse (eks. mælk) af en bestemt fødevare eller et bestemt indholdsstof. I de fleste tilfælde er der lavet mange studier, ofte flere end 10. Og der kan ikke systematisk, pålideligt og tydeligt påvises nogen som helst effekt vedrørende atopisk eksem. I nogle tilfælde er effekten af diæten endda negativ, altså forværrende. Den samlede sum af videnskabeligt belæg indenfor hvert område konkluderer derfor overvejende, at der ingen effekt er, af den givne ændring i kosten eller ved indtagelse af et specifikt tilskud. Sådan er det ofte med simple løsninger på dybt komplekse problemer…

Svært men nødvendigt

Det er svært at oversætte til lægmandssprog på få minutter. Og som mennesker har vi ekstremt svært ved at sige farvel til en overbevisning, vi har lyst til at beholde! Tendensen er imidlertid så omfattende og så vedholdende, at jeg altid tager mig god tid til dén del af samtalen.

Jeg understreger tydeligt, at man skal være ultraforsigtig med meget dyre og/eller livskvalitets-forringende ændringer - i sit eller sine børns liv. Det videnskabelige belæg er i bedst fald spinkelt, i værste fald forkert eller fabrikeret. Det er et område, hvor både forskningen og ikke mindst befolkningen præges af tidens tendenser. Vi plejer simpelthen at sige, at der mindst hvert femte år kommer en ny trend eller strømning indenfor kost og atopisk eksem, som vi skal håndtere i samarbejdet med patienterne. Det har holdt stik, indtil videre.

Feltet der bestandigt undergår undersøgelser og interesse

Nu lyder det som om, mine kolleger og jeg blankt afviser alt andet end farmakologisk behandling. Og det er langt fra tilfældet! Det er et utrolig spændende felt, og der er også et stort ønske hos langt de flest hudlæger om at kunne rådgive om ikke-farmakologisk behandling – under klippefast forudsætning af, at det viser en dokumenteret positiv effekt. Det er altid at foretrække over medicin, hvis det er muligt – altid. Denne interesse og åbenhed er faktisk særligt i fokus i velstillede lande, ikke mindst i Centraleuropa og Asien.

Nogle spændende bud

Et godt eksempel er probiotika. Der er relativt robuste data, der, ved indtag i graviditetens tredje trimester samt i ammeperioden, nedsætter barnets risiko for at udvikle atopisk eksem. Men derudover har det antageligt ingen effekt på eksem.

D-vitaminforskningen, som er yderst omfangsrig, viser klart et lavere niveau af D-vitamin hos folk med eksem. Men der er, trods et stort antal studier, meget ringe evidens for, at tilskud af D-vitamin ændrer hverken sværhedsgrad, sygdomsudtryk eller prognosen.

Talrige andre mineraler og sporstoffer er undersøgt. C- vitamin, B-vitaminerne, E- vitamin, zink, kobber, B12, jern, folsyre mf. Desværre er disse studier notorisk af underlødig kvalitet, og til dato har ingen vist overbevisende effekter.

Derfor er der også entydig konsensus i internationale og nationale retningslinjer om, at man ikke kan anbefale dette.

En note om mælk og gluten

To af de hyppigste og mest hårdnakkede myter om kost og eksem handler om mælk og gluten. Derfor runder vi dem lige en ekstra gang. Det bliver måske lidt langhåret, men det er ikke desto mindre vigtigt at få detaljerne med.

Faktum er, at der - desværre - absolut intet videnskabeligt belæg er for nogen kostrestriktioner, medmindre der er en klart påviselig decideret fødevareallergi.

Register-studier viser, at omtrent 4-15% af børn med atopisk eksem, har en mere eller mindre symptom-givende fødevareallergi tidligt i barndommen (hyppigst mælk eller æg), som de typisk vokser fra, mens fødevareallergi hos voksne er uhyre sjældent (hyppigst jordnødder eller skaldyr).

Herudover skal fødevareallergien have betydning for eksemets sværhedsgrad, og der viser forskning, at det kun ses i 1-2% af tilfældene. Og i disse tilfælde er fødevareallergi vel at mærke IKKE den udløsende årsag, kun en forværrende faktor. Vi kan altså konkludere, at hos 1 ud af 500 børn spiller en reel fødevareallergi en betydende, men ikke afgørende eller udløsende rolle, for barnets eksem. Det sætter tingene i perspektiv, når man påtænker de omfattende, dyre og besværlige kostomlægninger fra blogindlæggets indledning.

Der er ingen association til cøliaki. Cøliaki er en meget alvorlig overfølsomhed overfor gliadin-proteinet i gluten. Følgesymptomer som mistrivsel, diarré, mavesmerter, vægttab og i sjældne tilfælde også et karakteristisk blæredannende udslæt. Landets børneafdelinger tager sig af udredningen af dette.

Bemærk i øvrigt! Fødevareoverfølsomhed eller fødevareintolerans har intet med fødevareallergi at gøre, og er et helt andet, men ikke desto mindre spændende felt i videnskaben.

En iskaffe med fløde og småkager

Summa summarum

I dag er det sådan, at vi lægefagligt gennemgående, i henhold til både nationale og internationale retningslinjer, altid er meget omhyggelige med at gennemgå al tilgængelig videnskabelig litteratur indenfor emner som kost, vitaminer og mineraler. Vi må imidlertid til stadighed konkludere, at de spiller en ubetydelig eller fraværende rolle ved det atopiske eksem. Hvis du kan blive eksemfri ved at spise grønkål, vinterbade eller drikke blomsterdråber, så er jeg inderligt glad på dine vegne. Men det strider imod al lægelig tilstedelighed, at jeg anbefaler noget med anekdoter som argument. Evidensen skal være rigelig, videnskabelig og utvetydig.

Hvis du med eksem, eller måske dine pårørende, har en mistanke om, at der er noget du ikke kan tåle eller noget andet, som du har gavn af at indtage, så fortæl mig om det! Jeg vil altid gerne tage den snak med de mennesker, jeg møder. Hvem ved, måske er det næste videnskabelige gennembrud indenfor atopisk eksem lige om hjørnet. Ikke som en ny behandling, men derimod som en naturlig kost- eller livsstilsændring. Jeg håber det.

Mange hilsner fra mig.
/Uffe

Uffe Nygaard

Uffe Nygaard, MD. PhD

38 år, læge siden 2011, har arbejdet med hudsygdomme siden 2012 og fra første dag haft primær interesse for atopisk eksem. Fik i 2016 Ph.d. graden for forskning inden for hudbarrieren og biomarkører ved atopisk eksem. Bor i Aarhus med sin hustru og to børn.

MAT-DK-2300122, v1, 10 Marts 2023

Kunne du lide dette? Del på:

Seneste blog

Jul uden den sædvanlige ”jule-hud-kløe”

Julen er skøn; men kan også være udfordrende for dig med eksem.  Jeg vil sætte fokus på et par af de hudproblemer, jeg tit har hørt om.

Undgå at dit eksem blusser op i julen – gode råd fra eksperten

Undgå at dit eksem blusser op i julen

Levende lys, varme fra radiatorer der buldrer, ild i pejsen og spændende mad på bordet. Alt det giver julelys i øjnene hos de fleste. Men for dig med atopisk eksem, giver julen også udfordringer.

Patientforeningerne er til for dig – husk at bruge dem

Patientforeningerne er til for dig

Patientforeningerne giver dig ikke kun råd og vejledning, som kan hjælpe dig i hverdagen. De kæmper også for at forbedre rammebetingelser for dig og de godt 235.000 voksne danskere (samt hvert femte danske barn), der lever med atopisk eksem.