Vrag

I dag vil jeg skrive om noget, jeg ofte oplever gør patienter forvirrede, frustrerede og bange.

Author: Uffe Nygaard, MD. PhD  | Date: 12 august 2020

Blog: Prednisolon-vrag

Men vi starter lige ved dig:
Er du bange for at blive syg af din behandling? 
Eller har du hørt fra bekendte eller læst på internettet, at medicinen, du tager, kan ødelægge din krop?

Jeg spørger, fordi det står mig klart, at årelang bekymring hos mange patienter skal adresseres lige nu i denne blog – derfor skal vi tale om binyrebarkhormon som tabletbehandling og risikoen for svære bivirkninger.

Besøget i konsultationen

Når jeg får besøg af dig med atopisk eksem, er min konsultation bygget op af en række elementer: 
Det første element ligger forud for mødet, her læser jeg henvisningen, tidligere notater i journalen og orienterer mig i blodprøvesvar, vævsprøvesvar og medicinkortet. Så kalder jeg dig ind og giver dig mulighed for, at du kan fortælle om din sygdom, med vægt på det du synes er vigtigt. 
Herefter gennemgår vi din hud, hvorefter vi tilrettelægger en behandlingsplan, som skal være meningsfuld for os begge. Til sidst aftaler vi evt. opfølgning og skaber dermed et sikkerhedsnet for dig og din sygdom.

Behandlingen virker bedst, hvis du tror på den

Ofte bruger vi læger for lidt tid på at lytte til dig, der er patient og for meget tid på at tale behandling ud fra vores perspektiv. Måske ved du allerede, inden du møder op til konsultationen, at du har en stor modvilje mod at blive sat i gang med en bestemt behandling. Måske er du en af de mange, der ubegrundet frygter brugen af lokalsteroid/binyrebarkhormoncreme  (læs min tidligere blog: Sygdommen med de tusinde ansigter), eller måske er du en af dem, der har hørt, at tabletbehandling altid er farligt.

Alle disse informationer er vigtige for mig. Hvis du er negativt indstillet overfor et lægemiddel, er der næppe grund til at tro, at behandlingen med netop dette lægemiddel bliver en succes! 

Sandsynligheden for at en behandling vil fungere stiger markant, hvis jeg lytter til dig, og du lytter til mig – dette giver os nemlig det nødvendige grundlag for at tage en fælles beslutning om, hvilken behandling der vil være bedst for dig. 

I dag findes der mange gode og ret forskelligartede behandlinger til atopisk eksem - fra de mildeste lokalsteroider, til systemisk immundæmpende/immunmodificerende behandling med tablet eller indsprøjtning.

Undgå binyrebarkhormon som tabletbehandling

Én behandling der dog kan få mine nakkehår til at rejse sig er binyrebarkhormon i tabletform. Det er mere end 10 år siden, at den behandling i internationale guidelines blev frarådet til brug ved atopisk eksem, og hvis man i nødstilfælde alligevel bliver nødt til at bruge den, så skal det begrænse sig til meget kort tid, således at patienten kun får en høj og effektiv dosis 5 eller 10 dage for derefter brat at stoppe behandling uden risiko for bivirkninger, som først indfinder sig ved behandling ud over 3-4 uger. 

Variationer af denne ordlyd og anbefaling går igen i samtlige nationale og internationale retningslinjer. I den seneste Europæiske guideline fra 2018 får lægemidlet slet og ret stemplet: “out-dated” (forældet). Derfor bliver jeg altid trist (og af og til lidt gal), når jeg møder en patient, der har fået talrige korte eller langvarige kure med binyrebarkhormon i tabletform – det er en dårligt dokumenteret, potentiel bivirkningsfuld og således forældet behandling. 

Jeg har arbejdet med atopisk eksem siden 2012, og jeg har mødt hundredvis af mennesker med svært eksem, og ikke én gang har jeg valgt denne løsning og dette lægemiddel. 

Jeg vil derfor bede dig ”råbe vagt i gevær”, hvis du er en af de få, der er i langvarig eller gentagende behandling med binyrebarkhormon i tabletform. Du skal insistere på, at du og din læge finder en anden lokal- eller systemisk behandling. Ingen skal ende med at blive et binyrebark-tablet-vrag, fordi man har atopisk eksem. Ingen.
 
Når det så er sagt, så er det vigtigt at pointere, at binyrebarkhormon som tabletbehandling kan være et fremragende, livreddende førstevalg i behandlingen af andre sygdomme end atopisk eksem.

NB. binyrebarkhormon som creme er sikker at bruge

Den mængde binyrebarkhormon der optages gennem huden til resten af kroppen, ved behandling af eksem med en binyrebarkhormoncreme, er så forsvindende lille, at den under almindelige omstændigheder helt kan ignoreres. Dine binyrebarkhormoncreme (også kaldt lokalsteroider) er sikre at bruge, og må ikke forveksles med binyrebarkhormon som tabletbehandling. 

God sensommer
 
Uffe Nygaard

Kunne du lide dette? Del på:

 Uffe Nygaard

Uffe Nygaard, MD. PhD

38 år, læge siden 2011, har arbejdet med hudsygdomme siden 2012 og fra første dag haft primær interesse for atopisk eksem. Fik i 2016 Ph.d. graden for forskning inden for hudbarrieren og biomarkører ved atopisk eksem. Bor i Aarhus med sin hustru og to børn.

Seneste blog

Jul uden den sædvanlige ”jule-hud-kløe”

Julen er skøn; men kan også være udfordrende for dig med eksem.  Jeg vil sætte fokus på et par af de hudproblemer, jeg tit har hørt om.

Undgå at dit eksem blusser op i julen – gode råd fra eksperten

Undgå at dit eksem blusser op i julen

Levende lys, varme fra radiatorer der buldrer, ild i pejsen og spændende mad på bordet. Alt det giver julelys i øjnene hos de fleste. Men for dig med atopisk eksem, giver julen også udfordringer.

Patientforeningerne er til for dig – husk at bruge dem

Patientforeningerne er til for dig

Patientforeningerne giver dig ikke kun råd og vejledning, som kan hjælpe dig i hverdagen. De kæmper også for at forbedre rammebetingelser for dig og de godt 235.000 voksne danskere (samt hvert femte danske barn), der lever med atopisk eksem.